Gratis levering vanaf €50

Disclaimer

Boost Loyalty BV (Kamer van Koophandel: KVK 27306184), hierna te noemen Brands4less, verleent je hierbij toegang tot pmaplusoutletstore.nl en nodigt je uit het aangebodene te kopen.

Brands4less behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 

Beperkte aansprakelijkheid

Brands4less spant zich in om de inhoud van de webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De door Brands4less aangeboden artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Bij alle cadeaus staan actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt. Op deze actieprijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Brands4less. 
 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Brands4less.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Brands4less, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

De door Brands4less verzamelde klantgegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.